0 امتیاز
2.2k بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
جناب آقای دکتر شاهی با عرض سلام و ادب قبولی طاعات وعبادات جنابعالی پرسش هفته گذشته که از جنابعالی پرسیده بودم که رزمنده ایثار که بازنشسته شده است در چه صورت می تواند اعاده به خدمت شود در جواب فرموده بودید باید صبر کنید تا تکلیف رای هیات عمومی مشخص شود امروز که دیوان رای عمومی خود را در مورد رزمندگان لغو کرده است و رای عمومی مشخص شده رزمندگان بازنشسته برای اعاده به خدمت چه کار باید انجام دهند

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
باسلام . اگر رزمنده بواسطه این رای هیأت عمومی بازنشسته شده بود. میتواند به سازمان خودش درخواست بازگشت بکار بدهد . در صورتی که سازمان نپذیرفت باید در دیوان دادخواست بدهید. البته باید شرایط دیگر را هم داشته باشید
توسط
سلام چرا رای دیوان رودردسترس ایثارگران قرار نمی دهید. من بازنشسته سال۹۸ در اسفندماه هستم هرچه تلاش کردم نتوانستم اداره را قانع کنم تا سال۹۹ بمانم بعد بازنشسته شوم حتی موافقت مدیر عامل رودریافت گرفتم توروخدا مارو راهنمایی بکنیدهروقت که اداره  مراجعه میکنم جواب اینه باید رای دیوان بیاید.
0 امتیاز
توسط
نمایش از نو
سلام نظرمشورتی دیوان عدالت اداری کلیه امتیازات ایثارگری به سه چهارم خدمت سربازان درجبهه تعلق میگیردنظریه مدیرکل دفتر حقوقی ومالکیت فکری وزارت فرهنگ وارشاداسلامی احتراما بازگشت به نامه ۱۵۶۴۳۴/۹۹مورخ ۹۹/۵/۹درخصوص استعلام ان مرجع مبنی براینکه باتوجه به شماره ۲۵۷مورخ ۹۹/۲/۱۶هیات عمومی دیوان عدالت اداریدرتاییداحتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان شاغل دردستگاهای اجرایی درجبهه های دفاع مقدس به عنوان داوطلبانه جهت پرداخت فوق العاده ایثارگری بند ۲ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوریبه انهاآیا سایر امتیازات ایثارگری ازجمله یک مقطع تحصیلی بالاتررا شامل میشودیا خیربه موجب شماره ۲۵۷مورخ ۹۹/۲/۱۶هیات عمومی دیوان عدالت سه چهارم خدمت سربازان وظیفه دردستگاهای اجرایی درجبهه های دفاع مقدس طبق دستورالعمل شماره ن/۴/م/۴۵/۱۴/۲۰۱ مورخ ۹۹/۵/۱۴ ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان خدمت داوطلبان بوده وهر گونه امتیاز ایثارگری تعلق می گیرد ایا من که در برج ۹سال ۹۶ بازنشسته شدم می تونم باتوجه به ۲۷ماه جبهه وکارشناسی اعاده به کار شوم اگه جواب مثبته کجا برم
توسط
سلام ۲۴ماه جبهه دارم رانند ماشین سنکین تامین اجتماعی مراجعه کردم برای سختی کار قبول نمی کنند کجا برم راهنمای کنید

سوالات مشابه

...