0 امتیاز
1.0هزار بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
با سلام. لطفا بنده را راهنمایی کنید اگر فردی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برای پست سازمانی عملیات در ایستگاه های آتش نشانی استخدام شده باشد آیا می تواند بعدها بیش از 7 سال که از استخدام وی گذشته باشد به پستهای اداری منتقل گردد؟ با علم به اینکه میدانم تا 7 سال تعهد به خدمت در همان پست می دهند میخواهم بدانم پس از 7 سال به راحتی و قانونی می توان انتقال یا جابجایی به پست اداری داشت؟ و اگر بله یا خیر به استناد کدام بند قانون؟

با سپاس فراوان

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
با نظر ریس دستگاه و رشته مرتبط میشود در عیر این صورت خیر
...