0 امتیاز
114 بازدید
در مباحث مدیریتی توسط
دوباره دسته بندی کردن
اینجا هم سانسور؟؟؟؟؟ آقا رسول ممنون، خسته نباشید، فکر میکردم یک مسئول مملکتی پیگیر مشکل من میشد نه اینکه گفته های دادخواهانه هم توسط شخصی بزک دوزک شده و بعد بنمایش گذاشته شود، نه برادر، خر من از کره گی دم نداشت. خداوند همه ما را به راه راست هدایت فرماید انشاالله.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 20 بازدید
...