0 امتیاز
12 بازدید
قبل در رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران توسط
آیا شرکتی میتواندبدون اجازه فردی که صاحب مدرک تحصیلی است،مدرک وی را به عنوان فرد امتیاز آور استفاده کند؟واگر انجام بدهد صاحب مدرک چگونه میتواند شکایت کندونامه خروج بگیرد. برای من این مشکل رخ داده. ممنون

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...