0 امتیاز
100 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
بنده در ازمون استخدامی قرارداد کار معین دانشگاه های علوم پزشکی سال 99قبول شدم و برادر شهید می باشم ایا قانون تبدیل وضعیت شرکتی قراردادی به رسمی شامل حال بنده می شود ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...