0 امتیاز
195 بازدید
در بیمه بیکاری توسط
  1. چک حقوق مهرماه
  2. وارد نشدن سابقه در مهر ماه
  3. عدم تایید وضعیت پرداخت
  4. واریز نشدن حقوق مهر در آبان ماه

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
برا منم وضعیت پرداخت تایید نشده

سوالات مشابه

0 امتیاز
6 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
5 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
5 پاسخ 1.4هزار بازدید
...