0 امتیاز
509 بازدید
در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط
شکستگی سر و باز شدن سر تا جمجمه و بخیه خوردن سر

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...