0 امتیاز
788 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
بیمه بیکاری مهر ماه 1402کی می‌خواد واریز میشه، امروز بیستم مهر ماه هستش ولی هنوزم واریز نشده

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
برا ماهم واریز نشده خیلی تاخیر داشته
0 امتیاز
توسط
برای منم واریز نشده هنوز همش میترسم قطع شده باشه اخه
توسط
ن قطع نشده بخاطر عیدی کارمتدان هستش  .نترس
قطع هم بشه میری یلرگه مینویسی اعتراض وصل میشه
...