0 امتیاز
49 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
حقوق بیمه بیکاری مرداد ماه برای کسی پرداخت شده؟من تا امروز ۲۵ شهریور ،بانک رفاه پرداخت نشده.

ممنون میشم اگ کسی جواب بده

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...