0 امتیاز
59 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
بازنشستگی جانباز با10درصدامکان داره اگرامکان دارد طبق جه قانونی چون من بالای 25سال سابقه دارم وتوان خدمت ندارم دستوربفرمایید

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 116 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 337 بازدید
...