0 امتیاز
112 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
با سلام

اطفا اعلام نمایید با توجه به ماده ۱۵ مجمع تشخیص که صرفا امکان ماموریت از بخش دولتی و غیردولتی به آن مجمع را مجاز دانسته مستند قانونی و نحوه مانوریت و انتقال کارمندان محمع به دولت چیست

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 110 بازدید
...