0 امتیاز
100 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
سلام پدر من ۴۴ ماه سابقه جبهه دارد و من در حال حاضر در بازیگری تئاتر  مشغول هستم و فقط ما هانه برای من حق بیمه خصوصی واریز میشود آیا این وضعیت قابل تبدیل به رسمی هست؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...