0 امتیاز
61 بازدید
در بیمه درمان و هزینه‌ها توسط
اگر کسی استمرار خدمت بدهد ودراین زمان از دنیا برود پاداش ان به خانواده تعلق می گیر د یادنه؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...