0 امتیاز
68 بازدید

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام با 30خدمت در وزارت بهداشت با مدرک دیپلم آخر آبان 99بازنشسته شدم پاداش بازنشستگی چقدر میشه

سوالات مشابه

...