0 امتیاز
108 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
با سلام

من در مورد بازنشستگی براساس ماده 34 قانون اشتغال در دوکارگاه همزمان سوال دارم میخواستم بدونم چگونه این محاسبات انجام میشه.

من حق بیمه بسیار بیشتری پرداخت کرده ام ولی مستمری ام کمتر از یک نفر مشابه فعال در یک کارگاه می شود. چرا؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 470 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 264 بازدید
...