0 امتیاز
2.4k بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
باسلام وادب

بنده ضمن اینکه درسنوات گذشته به مدت۴سال سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی راداشتم و پس از آن نیز سابقه ۱۱ سال پرداخت بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح را دادم. ودرحال حاضر از سازمان نیروهای مسلح منفک شده ام و قصد ادامه پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی را دارم. سوال بنده درخصوص شرایط ومبلغ مابه تفاوت برای این امر میباشد. باتشکر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
1-مراجعه به تامین اجتماعی درخواست انتقال ان

2-نامه نگاری تامین اجتماعی با بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

3-انتقال مبلغ ذخیره شده درانجا به تامین اجتماعی

4- محاسبه مابه التفاوت حق بیمه معادل بیمه خدمات درمانی نیروهای  مسلح  و اعلام ان به شما

5-پرداخت این مبلغ یا تقسیط آن  بعد تسویه حساب ان اعمال سوابق در تامین اجتماعی

6-اگر سوابق رزمندگی و یا ایثارگری 12ماه حضور در جبهه داشته باشید معافیت پرداخت خواهید داشت.

5

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 162 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 242 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 325 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 475 بازدید
...