0 امتیاز
299 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت توسط
آیا داماد قراردادی ایثارگر شامل طرح استخدامی می شود

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
خیر شامل داماد نمیشود

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 592 بازدید
...