0 امتیاز
56 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
سلام.ازسال92تا1400دوصدم دیه کامل پرداخت نکردم چقدرمیشود.جمع کل دیه؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...