0 امتیاز
47 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
با سلام ،من 5سال درنهضت سوادآموزی خدمت کردم ،وپس از2سال آزمایشی استخدام درآموزش وپرورش شدم .

درسال 85 مابه التفاوت بیمه راپرداخت کردم که فیشهارادرپرونده قراردادم . امسال که برای بازنشستگی مراجعه کردم می گویند 20 ماه بیمه بدهکاری   بازنشستگی میگه مقصر اداره خودتان است که به شماخبر نداده مافراخوان دادیم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...