0 امتیاز
37 بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
سلام 38 ساله هستم با 17 سال سابقه مشاغل سخت و زیان آور زمان بازنشستگی من کی خواهد بود و با چند ماه حقوق

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 64 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 66 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 41 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 44 بازدید
...