0 امتیاز
23 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
من ۱۵ سال سابقه بیمه روستایی دارم جهت تبدیل به بیمه تامین اجتماعی با حقوق ۴۱۰۰۰۰۰تومان چقدر باید مابه تفاوت پرداخت کنم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...