0 امتیاز
537 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
با سلام بنده از 1 / 1 /1380  لغایت پایان 30 /9 /1384 در بخش خصوصی شرکت مخابرات  شهرستان آبدانان خدمت کرده ام وبیمه کامل آن در تامین اجتماعی شهرستان آبدانان پرداخت شده ودر سال 1390 به استخدام رسمی آموزش وپرورش در شهرستان آبدانان در آمده ام راهنمایی بفرمایید چطور من سنوات بخش خصوصی که حدود 4 سال و9 ماه و16 روز طبق لیست وپرینت تامین اجتماعی شهرستان آبدانان را در سنوات دولتی بیا ورم وسوابق خدمتی بنده روی حکم  دولتی تا 1 /1 / 1399      ((( 16سال و 10 ماه است .)))

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...