0 امتیاز
42 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
سلام ساعت ۱۹/۲۰دقیقه ۱۵ابانماه۱۴۰۰هنوز بانک ملت واریز نشده

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (220 امتیاز)
نه متأسفانه برای بنده هم واریز نشده
...