0 امتیاز
16 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط

حداقل و  حداکثر مبلغ بیمه روستائی که مشخص شده ، 1- میزان حقوقی که در بازنشستگی با این پرداختی ها به افراد تعلق میگیرد چقدر است ؟   

2- در نهایت بعد از بازنشستگی هم باید  برای درمان بیمه سلامت بود؟

3- بیمه مکمل  برای این افراد باید چه کرد؟   

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 39 بازدید
...