0 امتیاز
190 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
وقت بخیر

بنده ۶ سال سابقه بیمه دارم.

و ۱۲ ماه از بیمه بیکاری استفاده کردم.

حالا اگر بعد از چند سال بخوام مجدد استفاده کنم وشرایط سابقه بیمه رو داشته باشم... و متاهل باشم ۳۸ ماه دیگه میتونم؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...