0 امتیاز
40 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
بنده پرونده بیمه بیکاریم را از یه استان به استان دیگه ای انتقال دادم رفتم تامین اجتماعی اونجا کاراش تموم شده صدور سند نوشته شده ولی در وضعیت نوشته تایید نشده ،باید اداره کار هم برم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
۳۹سال سابقه بیمه بنیاد دارم با۶۰سال سن کی بازنشست میکنند

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 169 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 921 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 166 بازدید
...