0 امتیاز
63 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
در حال حاضر شاغل رسمی نیروهای مسلح هستم حدود هشت سال سابقه تامین اجتماعی دارم بیش از دوسال سابقه مستمر در جبهه هم دارم چگونه این سابقه بیمه  را به نیروهای مسلح منتقل کنم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام

شش ماه سابقه بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت دارم چگونه باید به تامین اجتماعی تبدبل کنم هزینه چقدر میشود .........؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 47 بازدید
...