0 امتیاز
48 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
کسی بانک تجارت بیمه بیکاریش واریز شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ریختن همین الان تجارت
توسط
تورو خدا راست میگی؟
توسط
آره بخدا بانک تجارت شعبه سیزده

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 190 بازدید
...