0 امتیاز
52 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط (120 امتیاز)
براتون واریزی انجام شده تهران یانه امکان داره واریزی انجام نشه

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
تهران شعبه سیزده بانک تجارت نه واریزی نداشتم

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 216 بازدید
0 امتیاز
12 پاسخ 528 بازدید
سوال شده 6 نوامبر 2021 در بیمه بیکاری توسط بی نام
0 امتیاز
4 پاسخ 234 بازدید
سوال شده 24 اکتبر 2021 در بیمه بیکاری توسط فردین
0 امتیاز
3 پاسخ 233 بازدید
...