0 امتیاز
20 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
با سلام در بهمن 99من عمل بلفا انجام دادم و چشم چپ خونریزی و نابینا شد  شکایتی نکردم و اقدامات انجام شد  ولی متاسفانه چشم چپ  نابینا شد

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...