0 امتیاز
6 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
۱: شکستن جمجعه هاشمه راست .

۲:سکستن جمجمعه هاشمه چپ

۳:له شدن غضروف سر

۴:زخم حارصه در انگشت و سر

۵:شکست استخوان گوش

۶:اسیب شنوایی

۷خون ریزی در داخل سر

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 31 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 29 ژوئن 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط عباسعلی علیپور
...