0 امتیاز
678 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام  شکستگی موچ پا راست وشکستگی زانواستخون بزرگ وموچ پا باپلاتین خورده دیه ام چقدرمیشه ازلحازقانونی اینهادر درگیرشوده ممنون
0 امتیاز
توسط
سلام می خواستم ببینم دیه مچ پای چپم که دوتا قوزکاش شکسته و بینش صدمه دیده واینارو پیچ کردن چندمیشه ممنون
...