0 امتیاز
12 بازدید
در احکام قانون کار توسط
سلام 8 سال است که بیمه تامین اجتماعی هست و امسال امکان کار کردن برایم وجود ندارد می توانم خویش فرما باشم ؟ سابقه من برای امسال قطع می شود ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...