+1 امتیاز
112 بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط

با سلام

اینجانب هیات علمی دانشگاه هستم و البته در بخش پرسش و پاسخ، مطلب "استفساریه شمول عدم محدودیت سقف کسر حق بیمه از اعضای هیأت علمی مشمول صندوق تأمین اجتماعی" را مطالعه کرده و پاسخ مثبت شما را ملاحظه کردم و لیکن مشخص نیست چرا از کل حقوق اینجانب بیمه کسر نمیشود و ظاهراً همچنان سقف لحاظ شده برای کارگران، برای هیات علمی (که طبق قانون از سقف بیمه استثنا هستند) لحاظ میشود.

حقوق ناخالص اینجانب حدود 28 میلیون (که 3 میلیون آن حق مدیریت است) بوده ولی 19.2 میلیون آن مبنای کسر بیمه تامین اجتماعی (سهم کارمند) قرار گرفته و 1.345 میلیون حق بیمه کسر شده است!

لطفا بطور شفاف بفرمایید که حقوق بازنشستگی اعضای هیات علمی بالاخره سقف دارد یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است پس چرا در فیش حقوقی اینگونه ثبت میشود؟
با احترام 

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام

مجلس از ارگان هایی است که می تواند قانون را تفسیر کند. بر اساس استفساریه مجلس شما نباید سقف پرداخت بیمه داشته باشید ولی در استفساریه گفته شده این موضوع نیاز به قانون گذاری مجلس دارد. انشاءاله بزودی قانون آن در مجلس مطرح شود
توسط
این استفساریه یک سال پیش مطرح شد آیا تاکنون تبدیل به طرح شده است یا خیر. اگر شده است شماره ثبت آن چیست؟
0 امتیاز
توسط (170 امتیاز)
با سلام

حقوق بازنشستگی اعضای هیئت علمی تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری سقف ندارد ولی حقوق بازنشستگی اعضای هیئت علمی تحت پوشش تامین اجتماعی سقف دارد و میزان آن هفت برابر حداقل حقوق است. از این رو اعضای هیئت علمی تحت پوشش تامین اجتماعی هنگام بازنشستگی از همتاهای خود در صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بیسار کمتری خواهند گرفت و متضرر خواهند شد. آنان یا باید صندوق بازنشستگی خود را به صندوق کشوری تغییر دهند و یا بکوشند تا سقف هفت برابر حداقل حقوق را بردارند.

سوالات مشابه

...