0 امتیاز
15 بازدید
در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط
سلام من قالی بافی را بصورت تخصصی در خانه می دونم و کارت قالی بافی دارم چگونه می توانم بیمه شوم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 172 بازدید
سوال شده 7 ژوئیه 2021 در پرداخت حق بیمه توسط سحر حسینی
0 امتیاز
0 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 44 بازدید
...