0 امتیاز
865 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط

با سلام.

در رای هیات عمومی، تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین ایثارگر دولت به رسمی قطعی را براساس ماده 87 برنامه ششم توسعه به علت شرکت نکردن در آزمون استخدامی با نشر آگهی عمومی که موجب محقق نشدن ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین باطبع آن محقق نشدن ماده 21 قانون جامع ایثارگران، ممنوع کرده است.

ولی اندک نیروهای قراردادی مثل من هستند که مراحل جذب شأن مانند نیروهای رسمی و پیمانی بر اساس شرکت در آزمون استخدامی با نشر آگهی عمومی و مصاحبه تخصصی و گزینش انجام شده است. لذا افرادی مثل من که برخلاف سایر نیروهای قراردادی از طریق رقابت کشوری پذیرفته شدیم چیست ؟

آیا می توانم با مدارک و مستندات به دیوان عدالت اداری درخواست بدهم.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

باسلام . شرکت در رقابت در آزمون شما صرفاً برای قراردادی بوده و ارتباطی به جذب پرسنل پیمانی یا رسمی ندارد.

سوالات مشابه

...