0 امتیاز
17 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
من نزدیک به شش سال بیمه کارکنان دولت دارم و نزدیک به هفت سال تامین اجتماعی چطور میتونم با سابقه ده سال بازنشسته بشم 56سال هم دارم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...