0 امتیاز
20 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
پدرم فوت کرده و حقوقش رو مادر و خواهر و من میگیریم برای فیش مادرم عایله مندی و حق اولاد ثبت نکردن در حالی که پدرم دریافت میکرد با توجه به اینکه اداره مربوطه پاسخ گو نیستن میتونم برای دریافت حقم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 49 بازدید
سوال شده 23 ژوئیه 2021 در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط عبدالعظیم بشارتی
0 امتیاز
0 پاسخ 666 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 274 بازدید
سوال شده 26 می 2021 در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط احمد فکوریان فرزندعزتالله
...