0 امتیاز
24 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
۶ سال دوره دانشجویی از بیمه خدمات درمانی استفاده کردم. از سال ۸۵ در دانشگاه استخدام شدم و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته ام. برای تبدیل بیمه خدمات درمانی به تامین اجتماعی چقدر باید پرداخت کنم؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 242 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 830 بازدید
...