0 امتیاز
9 بازدید
در پرداخت حق بیمه توسط
چگونه بفهمیم سختی کار شامل سوابق بیمه ایی میشود؟ و مسئول پاسخگویی محاسبه سختی کار کدام اداره میباشد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...