0 امتیاز
826 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
پس از استخدام آزمایشی درخواست داده ام تامین اجتماعی ادامه دهم الان می توانم تغییر صندوق به بازنشستگی کشوری بدهم استخدام پیمانی 89 هستم استخدام آزمایشی 99-فرهنگی

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
لطفا به این سوال جواب دهید
0 امتیاز
توسط
سلام، قسمت درامد صندوق بازنشستگی کشوری امکان اینکه الان تغییر صندوق را قبول کند خیلی کمه . در همان زمانی که رسمی شدید باید تغییر می دادید

برای مدت پیمانی  22.5درصد حکم فعلی در زمان تغییر صندوق ضرب در تعداد ماههای خدمت

برای مدت رسمی 9درصد اخرین حکم فعلی در زمان تغییر صندوق ضرب در تعداد ماههای خدمت بصورت رسمی

مجموعش را حساب کنید . این مبلغی خواهد بود که باید به صندوق کشوری پرداخت کنید و برای شرایط شما بصرفه نیست
...