0 امتیاز
13 بازدید
در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط
  1. سلام .من برای پیمانکار برق به صورت روز مزد کار میکنم.از ارتفاع افتادم لگنم شکست ،پیمانکار بیمه ندارد ،برای دیه میتونم، شکایت کنم؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2k بازدید
...