0 امتیاز
24 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط

سلام 

آیا داشتن فقط یک سال سابقه کار سخت و زیان آور در کل سوابق کاری این یک سال معادل یک و نیم سال محاسبه می شود یا خیر

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...