0 امتیاز
203 بازدید
در بیمه درمان و هزینه‌ها توسط
مچ دست شکسته با یک روز ترخیص شده هیچ بیمه ای هم ندارم باید چقدر پرداخت کنم دکتر براش 5 ماهشه مرخصی نوشته

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...