0 امتیاز
50 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
تعریف هزینه زایمان سزارین دربیمارستان مفرح چقدراست

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 123 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 61 بازدید
سوال شده 27 مارس 2021 در استخدام و تبدیل وضعیت توسط سمیرارمرودی
...