0 امتیاز
272 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
پاداش پایان خدمت جانبازی که ۳۰ سال کارمندتامین اجتماعی بوده چگونه محاسبه وپرداخت میشود

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...