0 امتیاز
122 بازدید
در احکام قانون کار توسط
من43سالمه 28سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم باید 50سالم بشه تا بازنشسته بشم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
طبق ماده 76 قانون تامین اجتماعی . ذیل تبصره 1 همین ماده- کسانی که سی سال تمام کارکرده باشند. درصورتی که سن مرد 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد می تواننند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.

سوالات مشابه

...