0 امتیاز
131 بازدید
در بیمه درمان و هزینه‌ها توسط
اینجانب معلول روانی مزمن شدید وتحت نهاد حمایتی هستم که یر اثر تنها گذاشتنم به مدت طولانی  کع من ناتوان از امور شخصی ام چه رسد به..، روز بازگشت والدینم، مادرم با غرولند تحریک امیز پدرم را شخص ساخت که گویی  درنده حیوانی را می‌زند من حلال کردم تا ديروز که دوباره تهدید به کتک واسم از همان چوب و ندا ن پول زمین که یک ونیم دنگ را قولنامه داشت که مفقود شده کمک، راهنمایی و مساعدتم کنیدخدا خیر عطا فرماید

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 149 بازدید
...