0 امتیاز
346 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
سلام آیا نیروهای شرکتی حجمی شامل تبدیل وضعیت ایثارگران میشود

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 143 بازدید
...