0 امتیاز
17 بازدید
در پرداخت حق بیمه توسط

اگر حقوق بیشتراز حداقل باشد باز هم ضریب 7 اعمال میشود یا خیر 

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...